Shaktipat grace & Kundalini

Shaktipat grace / Rigpa Transmission ॐ Kundalini Resonans
– shivapat og pranapat

OM Symbol : Meaning and the facts you did not know | Meditative Mind“Shaktipat får dig til at huske at du er Source”
Linda Løwebeck, januar 2022

Priser & Booking  ⬅️

Kommende events
Events annonceres på siden Events
Spørgsmål kan sendes til info@spiritofone.dk

Med shaktipat transmission ekspanderes din åndelige bevidsthed. Det medfører erindring af din formløse bevidsthed og opvågning af din hvilende kundalinienergi, og dette sker gennem kundalini resonans. Du vil opleve en større indre bevidsthed og øget vitalitet. Det vil også føre til Samadhi. For de fleste kræver dette længere tids praksis, men for nogle kan det ske allerede under den første session.

Linda Løwebecks Shaktipat-baggrund
Linda har arbejdet med sin kundalinienergi siden hendes spontane kundalinivækkelse i 2003 som 19-årig. Dette blev starten på hendes mangeårige kundalinirejse og dybe meditative praksis.
Gennem årene har hun selv modtaget shaktipat grace ca. 80 gange og
øvet at transmittere shaktipat grace hos forskellige shaktipat-udøvere. Linda har givet flere hundreder shaktipat grace transmissioner, både in-person og online.
Ved at transmittere shaktipat, den naturlige tilstand af formløs non-dual bevidsthed og blidt vække din kundalini med shivapat og pranapat, deler Linda sin væren med modtageren og modtageren vil ved naturlig resonans finde sin egen naturlige indre væren.

Shaktipat transmission har været kendt i årtusinder og er transmission af essensen af formløs non-dual bevidsthed, der giver ophav til og gennemstrømmer alt og alle. Shaktipat kan oversættes til nedstigning af nåde eller decent of grace.

Kundalini befinder sig i bunden af ​​rygsøjlen i rodchakraet, og når den vågner, søger den at fusionere med kronechakraet og fjerne alle blokeringer og gamle energier på sin vej. Når kundalini trænger igennem kronechakraet, vil du opleve erkendelse af dit sande og evige formløse Selv. Den non-duale bevidsthed.

Stupa, Christiania, København

Oplevelse
Hvis det er første gang du oplever shaktipat transmission, skal du være forberedt på en livsændrende oplevelse. Det virker som en katapult, der sender dig ud i udvidet bevidsthed, løfter din vibration og kan inspirere dig til at forbedre områder i dit liv. Clairvoyante evner kan begynde at folde sig ud, og hvis ESP allerede er aktivt, vil der ske en øgning af dine clairvoyante sansninger, fornemmelser af spirits, tidligere liv og energier.

Efter at have modtaget shaktipat grace kan livet opleves mere meningsfuldt og klart. Der kan være en længsel efter en sundere livsstil, og din naturlig intuition er mere tilgængelig. Der kan være perioder hvor tilpasning til dette kan føles som inerti, og der skal laves ændringer i ens liv. Alt dette er den naturlige justering til dit Selv, så giv det tid, tålmodighed og omsorg.

Du modtager shaktipat grace med shivapat – formløs til form og pranapat er form til formløs.
Shivapat udspringer af essensen af den konstante formløs væren og du fusioner med dit naturlige Selv, den non-duale bevidsthed i alt hvad der eksisterer. Shivapat kommer fra det non-duale og pranapat kommer fra det fysiske, og begge former for shaktipat fører til healing, ekspansion og samadhi.

Pranapat vækker din kundalini via det fysiske, form til formløs, og søger opad for at transcendere og blende med det ikke-fysiske. Det kan føles meget intenst når kundalini arbejder sig gennem alle energiske blokeringer i både krop og sind, hvilket kan være ret intenst.

Det kan opleves som en rejse gennem glæde, dyb ro, bliss og non-dual formløs bevidsthed, dyb forbundethed og billeder for ens indre blik. Du kan også opleve minder, der kommer op til overfladen og bearbejdelse af frygt, sorg, modstand, vrede, negativitet, traumer mm.
Forskellige kropslige fornemmelser kan være temperaturændringer, energi der snurrer i kroppen, muskelspændinger, en prikkende fornemmelse, kroppen hviler tungt på underlaget eller opleves som en lyslegeme.
Out-of-Body kan også forekomme (OBE), såvel som at møde og sanse åndelige væsener. Når kundalini vågner op fra den hvilende tilstand, bevæger den sig gennem meridianbanerne, chakraerne, krop og sind, så de fysiske, følelsesmæssige, spirituelle og kognitive dimensioner renses af din egen naturlige livskraft.
Alle disse oplevelser fører til øget indre klarhed, og du hviler i dit Selv.

Det er trygt at modtage shaktipat, da det er en indre rejse, hvor du møder dit naturlige Selv, udvider din bevidsthed og heler. Kundalini øger din vibration og føles som om du har fået et indre bad i lys og bevidsthed.
På ethvert given tidspunkt kan du komme ud af transmission ved blot at vælge det. Åben dine øjne, rejs dig op og gå rundt.
Få jordforbindelse ved at spise noget mad, lave fysiske bevægelser, tag en lur og forbind dig med naturen.

Er du klar?
Det er vigtigt at du er relativt mentalt i balance, da shaktipat bringer alt i din bevidsthed op til overfladen. Derfor er det vigtigt, at du er klar til at indse alt om dig selv og dit liv. Hvis du har det mentalt dårligt, så bør du vente indtil du har det bedre.

Send en mail hvis du har spørgsmål om hvorvidt du er egnet til shaktipat.